Сақтандыру жағдайы туралы қалай мәлімдеуге болады?

Как заявить о страховом случае?

Жеке кабинетті құрыңыз/оған өтіңіз

Создайте /зайдите в личный кабинет

Сақтандыру жағдайы бөлімін таңдаңыз

Выберите раздел Страховой случай

Үлгіні толтырыңыз

Заполните анкету

Құжаттарды тіркеңіз

Приложите документы

Өтінішті жіберіңіз

Отправьте заявление

Отправить заявление